Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Małgorzata Brzóska

Strona główna » Małgorzata Brzóska

wielkość tekstu: A | A | A

 

Małgorzata Brzóska

radca prawny

Jest specjalistką w zakresie obsługi przedsiębiorców z branży usług komunalnych i użyteczności publicznej, prawa zamówień publicznych oraz PPP oraz prawa cywilnego (w tym procesowego) i prawa pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne.

Języki: polski, angielski, hiszpański

T: +48 509-824-449

E: malgorzata.brzoska@bbplegal.pl

 • doradca przy projektach infrastrukturalnych (koncesje, PPP) zarówno dla samorządów terytorialnych, jak i dla podmiotów prywatnych, które dotyczą m.in. budowy dworców, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy składowiska odpadów komunalnych, zmiany przeznaczenia gruntu, rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni miejskiej, a także rewitalizacji zabytków;
 • świadczy usługi bieżącego doradztwa z zakresu prawa pracy na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorców  oraz agencji pracy, w tym między innymi uczestniczy w negocjacjach i rokowaniach ze związkami zawodowymi podczas sporów zbiorowych;
 • doradca prawny działów HR przedsiębiorców z branży automotive;
 • doradza w procesach przygotowania i negocjowania umów handlowych oraz w zakresie bieżącego prowadzenia spraw korporacyjnych;
 • zajmuje się zagadnieniami fuzji i innych przekształceń własnościowych, w tym w zakresie na­by­wa­nia przed­się­biorstw, łączenia i przejmowania firm, zmian ka­pi­ta­łowych, po­zy­ski­wa­nia finan­so­wa­nia oraz trans­ak­cji typu M&A na ryn­ku ka­pi­ta­ło­wym;
 • ne­go­cja­tor i do­rad­ca przy za­wie­ra­niu umów sprze­da­ży udzia­łów (ak­cji), za­rów­no na rzecz sprze­da­ją­cych, jak i ku­pu­ją­cych. Pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, w tym przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, pracy, energetycznego, a także nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy