Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

PPP i zamówienia publiczne

Strona główna » Specjalizacje » PPP i zamówienia publiczne

wielkość tekstu: A | A | A

Prawnicy BBP Legal świadczą usługi na rzecz zarówno zamawiających, jak i startujących w przetargach wykonawców.Naszym klientom oferujemy:

 • do­radz­two przy opra­co­wy­wa­niu struk­tu­r, wdra­ża­niu, finan­so­wa­niu i eks­plo­ata­cji pro­jek­tów in­fra­struk­tu­ral­nych w for­mu­le PPP, w tym w trybie koncesji na roboty budowlane lub usługi,

 • udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu publicznego, wszczęcia procedury z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz procedur związanych z udzieleniem koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym projektów umów, ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • pomoc wykonawcom w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych, PPP lub koncesyjnych,

 • sporządzanie odwołań i reprezentowanie Klientów (wykonawców i zamawiających) przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowym, jak również przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jak dotychczas nasi prawnicy brali udział w szeregu postępowań przed organami odwoławczymi w zakresie zamówień publicznych, a także w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Prawnicy BBP Legal brali również udział w przygotowywaniu postępowań dotyczących powierzenia partnerom prywatnym realizacji inwestycji budowlanych oraz prowadzenia parkingów, dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym i częścią komercyjną, a także gospodarki wodno-ściekowej. Kancelaria świadczy na rzecz Spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego usługi w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy