Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Prawo pracy

Strona główna » Specjalizacje » Prawo pracy

wielkość tekstu: A | A | A

Największym kapitałem przedsiębiorcy są zatrudniani przez niego pracownicy. Stąd też wiemy, jak istotne jest budowanie poprawnych relacji oraz zasad współżycia społecznego w środowisku pracy. Mając to na uwadze, oferujemy naszym Klientom z zakresu prawa pracy między innymi:

 • reprezentację przed sądami pracy, w tym w sprawach z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz sporów z radami pracowników,

 • przygotowanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umów o pracę,

 • negocjowanie i przygotowanie umów z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami zajmującymi się outsourcingiem usług,

 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym także w toku rokowań i mediacji w ramach sporów zbiorowych,

 • pomoc w budowaniu konstruktywnych relacji ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników,

 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, porozumień zbiorowych oraz układów zbiorowych pracy,

 • przygotowanie i realizacje procedur zwolnień grupowych,

 • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa pracy, w tym zakresu bhp oraz czynników kancerogennych i mutagennych w środowisku pracy,

 • wspieranie w czasie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Prawnicy BBP Legal wielokrotnie reprezentują zarówno pracodawców (głównie z branży automotive oraz gospodarki odpadami) jak i pracowników w postępowaniach przed sądami pracy. Świadczą im również usługi bieżącego doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy, w którego przypadku dla naszych klientów bardzo ważny jest krótki czas oczekiwania na otrzymanie profesjonalnej pomocy. Biorą udział także w rokowaniach i mediacjach w toku procedur sporów zbiorowych w zakładach automotive na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Skutecznie reprezentowaliśmy klientów w sprawach dotyczących:

- wypowiedzenia lub rozwiązania umów o prace,

- odszkodowania z tytułu mobingu i dyskryminacji,

- odszkodowań i zadośćuczynień w związku z wypadkiem w pracy,

- renty wyrównawczej.

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy