Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Prawo inwestycyjne i budowlane

Strona główna » Specjalizacje » Prawo inwestycyjne i budowlane

wielkość tekstu: A | A | A

Realizacja inwestycji budowlanej niejednokrotnie jest związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej naszych Klientów. Jest to również niezbędne przy rozszerzaniu niektórych rodzajów działalności. Stąd też Kancelaria BBP Legal jest gotowa współpracować z Państwem między innymi w zakresie:

 • przygotowania i negocjacji umów projektowych oraz budowlanych, w tym również w oparciu o FIDIC,

 • projektów z zakresu greenfield, opracowania ana­li­z praw­nych pod ką­tem pra­wi­dło­we­go za­pla­no­wa­nia in­we­sty­cji, zgod­ne­go z pol­skim i unij­nym pra­wem ochro­ny śro­do­wi­ska oraz asysta w toku procesu inwestycyjnego,

 • uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, w tym również decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę,

 • przygotowaniu procedur wymaganych w ustawach Prawo zamówień publicznych oraz o koncesji na roboty budowlane,

 • reprezentowanie Klientów, w przypadku sporów, przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i innymi właściwymi organami.

Nasi prawnicy brali między innymi w procesach inwestycyjnych budowy składowisk odpadów, sortowni odpadów i instalacji RIPOK, rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy lotniska użytku publicznego. Brali również udział w procedurach zmierzających do wyłonienia wykonawców i koncesjonariuszy budowy parkingów oraz nowego dworca kolejowego połączonego z częścią komercyjną i węzłem komunikacyjnym. Świadczą usługi prawne i reprezentują przed sądami jeden z największych w Polsce podmiotów zajmujących się budową dróg i autostrad.

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy